Valmistuksen tuottavuuden kehitys 

Tuotamme kokonaisvaltaisia tuottavuuden
kehityspalveluita valmistavalle teollisuudelle.


Valmistuksen tuottavuuden kehitys alkaa olemassa olevan tilanteen kartoittamisella ja tuottavuutta mittaavien suureiden määrityksellä ja analysoinnilla.

Valmistuksesta luodaan materiaalien virtaus- ja työn kuormitusanalyysit, joiden perustella määritetään ja esitetään valmistuksen virtauskaaviot.

Nykytilan kartoituksen tuloksena saadaan selkeä kaaviokuva prosesseista, työvaiheiden keskinäisistä riippuvuussuhteista sekä vaihekohtainen työkuorma. Prosessille luodaan standardityö malli, jossa määritettään prosessit, tehtävät ja vaiheet.

Malli antaa prosessille ideaalin eli 100% tuottavuuden. Olemassa olevaa, tunnettua kustannusta verrataan ideaaliin tilanteeseen. Tuloksena on prosessin tuottavuus prosentti =nykytila/ideaali tilanne.

Tuottavuuden kehittäminen

Kun olemassa oleva tilanne on määritetty, alkaa prosessin kehitys. Virtaus- ja kuormitusanalyysin perusteella tiedostetaan valmistuksen pullonkaulat ja haetaan useampia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja prosessille. Tavoitteena on aina prosessin läpimenoajan lyhentäminen ja työvaiheiden välisten kuormituksien mahdollisimman hyvä työn tasapaino.

Valmistusprosessille luodaan tilauspohjainen imuvirtaus, jolla on haluttu kapasiteetti eli tahti. Prosessien kehityksessä kaiken perustana on Lean filosofian mukaisesti hukan eliminoiminen, juuri oikea määrä ja laatu, oikeassa ajassa ja paikassa. Prosessin itsensä on oltava Lean. Vaihtoehtoisille kehittyneille prosesseille luodaan tuotos/panos laskenta, joka on pohjana investointi- ja hanke-esityksille.

Analysoinnin työkalut

Analysoinnissa käytämme apuna yhdessä Metsys Oy:n kanssa kehitettyä MetPro analysointi- ja suunnittelutyökalua.
MetPron käyttö perustuu valmistettavan tuotteen 3D malliin ja osia vastaaviin nimikkeisiin.
Työkalulla luodaan nimikekohtainen ohjaus 3D maailmassa, jossa lisä ulottuvuuksina on valmistusaika ja järjestys.

Tuotettua analyysimallia voi suoraan hyödyntää tuotannon ohjauksessa, mm. työvaihekohtaisissa
materiaalien keräilyissä, resurssien ja kapasiteetin hallinnassa. Ohjelma hyödyntää suunnitellun
tuoterakennetta EBOM. Tuotoksena tulee MBOM eli valmistuksen rakenne.
MBOM rakenteessa on suunnittelun nimikkeet lisättynä valmistuksen parametreilla
esim. työpiste / työvaihetunnus, standardikuorma (aika) sekä materiaalien hallintaan liittyviä asioita.

Samcons Ltd.

sami savolainen
Eemeli Mehto

Toimitusjohtaja

Sami Savolainen

Optimointispesialisti

sami.savolainen@samcons.fi
tel. +358 400 561 256

li tw

-

Eemeli Mehto

-

eemeli.mehto@samcons.fi
tel. +358 400 561 256

li tw

Ota yhteyttä

* Jotta lähettäminen onnistuu,
   tulee kaikki lomakkeen kentät täyttää.

 
Agco Sisu Power Etteplan Jucat kpa Metsys ScaniaValtra
logo

copyright 2013 © samcons oy ltd.    |    www.samcons.fi    |    puh. +358 400 561 256