Suunnittelu

Valitun virtauskaavion pohjalta aloitetaan varsinainen valmistuksen tehdaslayoutin suunnittelu. Työvaiheiden tilankäyttö optimoidaan tuotteiden ja työkalujen malleilla.

Työvaiheet sijoitetaan päälayout malliin virtauskaavion mukaisesti. Tuloksena on ns. Ideaalilayout jolle asetetaan olemassa ja käytössä olevat rajoitteet eli käytettävissä oleva todellinen tila.

Rajoitteet suunnitellaan layouttiin ja otetaan huomioon käyttäjien- ja Lean mukaiset johtamistyökalujen tarpeet. Lopputuloksena on yhdessä rakennettu tehdaslayout, jolle voidaan tuottaa investointi- ja takaisinmaksu laskelma. Varsinainen layout suunnittelu tehdään 2D autocad suunnitteluna.

Ympäristön visualisointiin sekä joihinkin yksityiskohtaisiin kohteisiin voidaan hyödyntää myös 3D mallinnusta.


Prosessin kehitykseen ja pullonkaulojen eliminoimisessa tarvitaan usein työturvallisuutta ja työtehokkuutta parantavia koneita ja laitteita. Tuotamme kone-ja laitesuunnittelua niin sarjatuotteille kuin projektikohtaisesti yksittäislaitteillekin. Kone- ja laitesuunnittelussa teemme ensin ideoinnin yhdessä asiakkaan kanssa. Ideasta tehdään 3D malli ja kun toiminnallisuus ja turvallisuus on määritelty riittävän tarkasti, aloitamme yksityiskohtaisen suunnittelun.

Tuloksena saadaan laitekohtainen kokoonpanomalli, suunnittelun rakenne ja osaluettelo (EBOM) ja valmistettavien komponenttien valmistuskuvat.

Ideointi ja mallinnusvaiheessa tehdään laitekohtainen työturvallisuuteen
ja toimintaan liittyvä riskianalyysi.

Se huomioidaan ratkaisuissa.

Suunnittelu tehdään CE-merkinnän mukaisesti tapauskohtaisesti kone- ja
laitedirektiivien mukaisesti sisältäen tarvittavat lujuuslaskelmat.
Suunnittelussakin olemme verkostoituneet useamman kumppanuus yrityksen kanssa,
jolloin suuremmatkin hankkeet ovat mahdollisia.

Samcons Ltd.

sami savolainen
Eemeli Mehto

Toimitusjohtaja

Sami Savolainen

Optimointispesialisti

sami.savolainen@samcons.fi
tel. +358 400 561 256

li tw

-

Eemeli Mehto

-

eemeli.mehto@samcons.fi
tel. +358 400 561 256

li tw

Ota yhteyttä

* Jotta lähettäminen onnistuu,
   tulee kaikki lomakkeen kentät täyttää.

 
Agco Sisu Power Etteplan Jucat kpa Metsys ScaniaValtra
logo

copyright 2013 © samcons oy ltd.    |    www.samcons.fi    |    puh. +358 400 561 256