Projektointi

Suoritamme tarvittaessa irrallista projektin johto-, hallinta- ja koordinointi palvelua asiakkaille.

Projekti alkaa suunnittelulla, aikataulutuksella sekä tarjous ja budjetointilaskelmalla kassavirta-analyysin perustuvalla maksupostimäärityksellä.

Toimitusvaiheessa tuotamme hankintasopimuksia tarvittavien asiakkaan ja toimituksen kumppaneiden ja toimittajien välillä. Toimitus voi olla myös ulkomaan vientiprojekti. Olemme olleet mukana mm. Intian ja Euroopan toimituksissa ja olemme juuri päivittämässä osaamistamme Ulkomaan Kaupan Erikoisammattitutkinnolla.

Tutkinto tähtää vientijohtajan tasoiseen osaamiseen. Sisältönä mm. kansainvälistymissuunnitelma, jakelukanavayhteistyö ja logistiikka, hinnoittelu, kauppasopimukset ja sekä kansainvälisen kaupan maksuliikenne.

Projektin taloudenhallinnassa pidämme tarkkaa kustannusseurantaa ja vertaamme sitä tarjoukseen, kassavirtaan, maksuposteihin ja budjettiin. Se osaltaan vaikuttaa hankkeen etenemiseen.

projektointi

suunnittelu

Projektin johtamisessa olemme mukana johtamassa ja valvomassa projektin valmistumista, niin valmistavilla yksiköillä sekä loppukohteessa esim. työmailla tai tehtailla aina käyttöönottoon ja toimituksen luovutukseen asti. Projektisuunnitelman runkona on MetPRo ohjelmalla luotu 3D malli valmistusrakennemalli.

Mallin rakennepuu (MBOM) rakentuu loogisessa asennusjärjestyksessä ja malliin voida tuoda useampien toimittajien luomia 3D kokoonpanoja. 3D kokoonpanot voivat olla useammalla eri suunnittelujärjestelmällä tuotettuja.

Mallin kokoonpanokomponenteissa on mukana asennusaika ulottuvuus, jonka avulla projekti aikataulutetaan ja valituille ajanjaksoille varataan riittävät resurssit.

Suuria säästöjä ja yllättävät kulut kuriin

Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa mm. lämpölaitoksen asennustyötä.
Suunnittelussa on hyödynnetty MetPro valmistuksen ohjaus työkalua.
Suunnittelun ja ohjauksen avulla on työmaan läpimenoajoissa saavutettu merkittävää parannusta.

Työmaan läpimenoajan lyhenemä on suoraa rahan säästöä ja
suunnitelmallisuus vähentää yllättävien kuluerien todennäköisyyttä.

Samcons Ltd.

sami savolainen
Eemeli Mehto

Toimitusjohtaja

Sami Savolainen

Optimointispesialisti

sami.savolainen@samcons.fi
tel. +358 400 561 256

li tw

-

Eemeli Mehto

-

eemeli.mehto@samcons.fi
tel. +358 400 561 256

li tw

Ota yhteyttä

* Jotta lähettäminen onnistuu,
   tulee kaikki lomakkeen kentät täyttää.

 
Agco Sisu Power Etteplan Jucat kpa Metsys ScaniaValtra
logo

copyright 2013 © samcons oy ltd.    |    www.samcons.fi    |    puh. +358 400 561 256